Deze methodieken laten jouw team groeien

 

Systemisch werken | geeft een vertaling van individuele symptomen naar groepspatronen vanuit de principes:

  1. Binding. Iedereen heeft recht op een plek in het systeem
  2. Volgorde. Alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar
  3. Geven en nemen. Geven en nemen dienen evenredig in balans te zijn

Dat betekent dat wat nu waargenomen wordt als waar wordt beschouwd in het hier en nu, zonder oordeel of mening. 

 

Teamwerk | is een waardevolle mix van teamcoaching, teamtraining en teambuilding. Het bevat componenten uit NLP, systemisch werk, teamgames en Transactionele Analyse. De ervaringsgerichte aanpak staat garant voor een pragmatisch karakter binnen een methodisch kader. Je krijgt praktische tools in het werken met teams en zoomt tegelijkertijd in op de dynamische complexiteit van teams: zingeving van teamleden, verhoudingen tussen teamleden, focus op visie en missie, verborgen dynamieken en rollen binnen teams. Vanuit een mensgerichte aanpak nemen we teams mee in een proces van groei.

 

Deep Democracy | gaat over inclusieve besluiten nemen. Hoe zorg je dat het niet altijd die paar mensen zijn die hun mond open doen op een teamdag? Dat alle standpunten volledig aan bod komen. Dat het geheel belangrijker is dan ego's? De manier waarop een besluit tot stand komt, is niet altijd even effectief. Waardoor we gaan vertragen, zuchten en saboteren. Deep Democracy is een zienswijze en een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. In dialoog en in discussie. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Door grondiger besluiten neemt de daadkracht toe.

 

NLP | staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en is een doelgerichte manier van denken, voelen en handelen. Het geeft toegang tot onbewuste processen en je diepste drijfveren. Het geeft inzicht in hoe jij de wereld waarneemt en hoe je je communicatie kunt inzetten voor een beter contact met jezelf, de ander en je omgeving. Dat geeft vooral richting in je leven.

 

Human Being Management | geeft naast de structuur en cultuur van teams en organisaties, juist de natuur van het individu een plek en podium. HBM gaat over de interactie van mensen in organisaties, hun gedrag en hun manier van samenwerken. Met het doorlopen van de stappen: Zelfreflectie -> Bewustwording -> vergroten Beslisruimte -> nemen van Verantwoordelijkheid, pakken medewerkers eigenaarschap voor persoonlijke- en teamgroei.

 

Mindfulnes | is het gericht aandacht geven in het hier en nu, zonder direct te reageren op de ervaring. Zo krijg je dieper inzicht in je automatische piloot (jouw automatische manier van denken, voelen en handelen). Het biedt je de mogelijk om bewust(er) te reageren op datgene wat je meemaakt, prettig of onprettig. Die vrijheid en ruimte geeft je uiteindelijk innerlijke rust.